Jaro-tech rozwiązania dla produkcji elektronicznej
ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI ELEKTRONICZNEJ

FIXTURY DO LUTOWANIA RĘCZNEGO (Hand Solder Fixture / Pallet)


     Umożliwiają standaryzację poszczególnych operacji procesu produkcyjnego, jakim jest lutowanie ręczne obwodów drukowanych. Dzięki swojej budowie zabezpieczają przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym lutowanego obwodu drukowanego, redukują koszty związane z serwisowaniem wyrobów niezgodnych a także przyczyniają się do uzyskania najwyższej jakości jednocześnie znacznie obniżając koszty produkcji.

ZALETY STOSOWANIA FIXTUR W PROCESIE LUTOWANIA RĘCZNEGO:
 • Skrócenie czasu lutowania wyrobów i zwiększenie wydajności operatorów lutowania ręcznego poprzez wyeliminowanie zbędnych operacji – trzymanie komponentów, częste obracanie płytki itp.
 • Wyeliminowanie przypadkowych uszkodzeń mechanicznych.
 • Obniżenie kosztów produkcji.
 • Pełna ochrona elektrostatyczna lutowanego pakietu.
 • Łatwe lutowanie wielkogabarytowych i ciężkich produktów.
 • Możliwość zastosowania docisków i modułów ustalających pozycję komponentów podczas lutowania – zapewnia dalszy, prawidłowy montaż polutowanego pakietu w ciasnych obudowach lub w płytach głównych (technologia SOCKET).
 • Redukcja kosztów serwisu związanych z nieprawidłową rotacją komponentu lub jego brakiem – rozwiązania POKA YOKE.
 • Ochrona delikatnych komponentów np. optoelementów  przed zabrudzeniem lub przypadkowym uszkodzeniem.
 • Zapewniają prawidłową ergonomię stanowiska pracy a także optymalne wykorzystanie powierzchni roboczej.
 • Znaczna poprawa jakości procesu- operator nie jest rozpraszany przez liczne dodatkowe operacje.
 • Zabezpieczenie przed naprężeniami laminatu powstającymi podczas nieumiejętnego trzymania pakietu podczas lutowania.


Dlaczego warto z nami współpracować?


 • Gwarantujemy obsługę  przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą.
 • Nasi klienci mogą rozwijać się dzięki współpracy z nami i zwiększać swoją atrakcyjność.
 • Traktujemy indywidualnie każdego klienta, poznajemy jego specyfikację, oczekiwania i długofalowe potrzeby.
 • Dbamy o wzajemne zrozumienie oparte na szacunku i uczciwości.
 • Zapewniamy przejrzyste zasady współpracy, przygotowania i wyceny projektu.
 • Stawiamy na odpowiedzialność w relacjach z klientami i rzetelną wymianę informacji.

Normy naszych produktów


Zobacz kalkulatory opłacalności


Lutowanie na fali
Lutowanie na fali selektywnej

Rozwiązania dla produkcji elektronicznej
Wykonanie Avin.pl