Jaro-tech rozwiązania dla produkcji elektronicznej
ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI ELEKTRONICZNEJ

KALKULATOR OSZCZĘDNOŚCI - LUTOWANIE NA FALIZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LUTOWANIEM PŁYTEK PCB NA FALI

Koszt operatora nakładającego komponenty na płytkę przed lutowaniem na fali
Kosz pracy operatora na godzinę (PLN) Koszt za minutę pracy operatora (PLN) Czas pracy nałożenia jednego komponentu na płytkę (sekundy) Ilość komponentów na jednej płytce (sztuki) Czas nałożenia komponentów na jednej płytce (sekundy) Koszt nałożenia komponentów na jednej płytce (PLN)
55 0.92 5 90 1.38
Koszt lutowania jednej płytki z wykorzystaniem fali lutowniczej
Koszt pracy maszyny przez godzinę (PLN) Koszt za minutę pracy maszyny (PLN) Czas taktu dla jednej ramy lutowniczej (Sekundy) Ilość płytek w jednej ramie lutownczej / fixturze Czas lutowania jednej płytki (sekundy) Koszt lutowania jednej płytki na fali (PLN)
260 4.33 10 0.72

Pola oznaczone kolorem niebieskim można edytować
Koszt operatora wykonującego poprawki i kontrolę wizualną po fali
Koszt pracy operatora na godzinę (PLN) Koszt za minutę pracy operatora (PLN) Czas poświęcony na kontrolę płytki - przyjęto 4s na komponent Koszt kontroli jednej płytki (PLN)
55 0,92 72 1,10
  Całkowity koszt wyprodkowania jednej płytki - proces lutowania na fali
3,20

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LUTOWANIEM RECZNYM PŁYTEK

Koszt operatora nakładającego i lutującego komponenty ręcznie
Koszty pracy operatora na godzinę (PLN) Koszt za minutę pracy operatora (PLN) Czas lutowania jednego wyprowadzenia (sekundy) Czas nałożenia jednego komponentu na płytkę (sekundy) Ilość komponentów na płytce (sztuki) Ilość wyprowadzeń komponentów THT na płytce do polutowania przez operatora
55 0.92 7 5 18

Pola oznaczone kolorem niebieskim można edytować
Czas nałożenia wszystkich komponentów (sekundy) Czas lutowania wszystkich wyprowadzeń na płytce (sekundy) Koszt nałożenia komponentów na jednej płytce (PLN) Koszt lutowania wszystkich wyprowadzeń na płytce (PLN)
90 392 1.38 6.01
  Całkowity koszt wyprodukowania jednej płytki - proces lutowania ręcznego
7.36

OSZCZĘDNOŚCI ZWIĄZANE Z LUTOWANIEM PRODUKTU NA FALI LUTOWNICZEJ

Roczny wolumen płytek (sztuki) Roczny koszt lutowania ręcznego płytek (PLN) Roczny koszt lutowania płytek na fali (PLN) Roczne oszczędności po zmianie procesu z lutowania ręcznego na lutowanie z wykorzystaniem fali lutowniczej
55425 24000 31425

Dlaczego warto z nami współpracować?


  • Gwarantujemy obsługę  przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą.
  • Nasi klienci mogą rozwijać się dzięki współpracy z nami i zwiększać swoją atrakcyjność.
  • Traktujemy indywidualnie każdego klienta, poznajemy jego specyfikację, oczekiwania i długofalowe potrzeby.
  • Dbamy o wzajemne zrozumienie oparte na szacunku i uczciwości.
  • Zapewniamy przejrzyste zasady współpracy, przygotowania i wyceny projektu.
  • Stawiamy na odpowiedzialność w relacjach z klientami i rzetelną wymianę informacji.

Normy naszych produktów


Zobacz kalkulatory opłacalności


Lutowanie na fali
Lutowanie na fali selektywnej

Rozwiązania dla produkcji elektronicznej
Wykonanie Avin.pl