Jaro-tech rozwiązania dla produkcji elektronicznej
ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI ELEKTRONICZNEJ

KALKULATOR OSZCZĘDNOŚCI - LUTOWANIE NA FALI SELEKTYWNEJZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LUTOWANIEM RĘCZNYM PŁYTEK

Koszt operatora nakładającego i lutującego komponenty ręcznie
Kosz pracy operatora na godzinę (PLN) Koszt za minutę pracy operatora (PLN) Czas lutowania jednego wyprowadzenia (sekundy) Czas nałożenia jednego komponentu na płytkę (sekundy) Ilość komponentów na płytce (sztuki) Ilość wyprowadzeń komponentów THT na płytce do polutowania przez operatora
55 0.92 7 5

Pola oznaczone kolorem niebieskim można edytować
Czas nałożenia wszystkich komponentów (sekundy) Czas lutowania wszystkich wyprowadzeń na płytce (sekundy) Koszt nałożenia komponentów na jednej płytce (PLN) Koszt lutowania wszystkich wyprowadzeń na płytce (PLN)
80 392 1.23 6.01
  Całkowity koszt wyprodukowania jednej płytki - proces lutowania ręcznego
7.24

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LUTOWANIEM PŁYTEK NA FALI SELEKTYWNEJ

Koszt operatora nakładającego komponenty na płytkę przed lutowaniem na fali selektywnej
Koszt pracy operatora na godzinę (PLN) Koszt za minutę pracy operatora (PLN) Czas nałożenia jednego komponentu na płytkę (sekundy) Ilość komponentów na jednej płytce (sztuki) Czas nałożenia komponentów na jednej płytce (sekundy) Koszt nałożenia komponentów na jednej płytce (PLN)
55 0.92 5 16 80 1.23
Koszt pracy maszyny przez godzinę (PLN) Koszt za minutę pracy maszyny (PLN) Czas taktu dla jednej ramy lutowniczej (sekundy) Ilość płytek w ramie lutowniczej / fixturze Czas lutowania jednej płytki (sekundy) Koszt lutowania jednej płytki na fali (PLN)
200 3.33 45 2.50

Pola oznaczone kolorem niebieskim można edytować
Koszt operatora wykonującego poprawki i kontrolę wizualną po fali
Koszt pracy operatora na godzinę (PLN) Koszt za minutę pracy operatora (PLN) Czas poświęcony na kontrolę płytki - przyjęto 4s na komponent Koszt kontroli jednej płytki (PLN)
55 0.92 64 0.98
  Całkowity koszt wyprodukowania jednej płytki - proces lutowania na fali selektywnej
4.71

OSZCZĘDNOŚCI ZWIĄZANE Z LUTOWANIEM PRODUKTU NA FALI SELEKTYWNEJ

Roczny wolumen płytek (sztuki) Roczny koszt lutowania ręcznego płytek (PLN) Roczny koszt lutowania płytek na fali selektywnej (PLN) Roczne oszczędności po zmianie procesu z lutowania ręcznego na lutowanie z wykorzystaniem fali selektywnej
72400 47100 25300

Dlaczego warto z nami współpracować?


  • Gwarantujemy obsługę  przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą.
  • Nasi klienci mogą rozwijać się dzięki współpracy z nami i zwiększać swoją atrakcyjność.
  • Traktujemy indywidualnie każdego klienta, poznajemy jego specyfikację, oczekiwania i długofalowe potrzeby.
  • Dbamy o wzajemne zrozumienie oparte na szacunku i uczciwości.
  • Zapewniamy przejrzyste zasady współpracy, przygotowania i wyceny projektu.
  • Stawiamy na odpowiedzialność w relacjach z klientami i rzetelną wymianę informacji.

Normy naszych produktów


Zobacz kalkulatory opłacalności


Lutowanie na fali
Lutowanie na fali selektywnej

Rozwiązania dla produkcji elektronicznej
Wykonanie Avin.pl